RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
1)Tarikh / Hari            : 19.04.2012                                       Masa               : 30 minit
Kelas               : 4 Jaya                                              Bilangan murid           : 35 Orang
Mata Pelajaran           : Pendidikan Islam (Ibadat)
Tajuk               : Rukun Solat :-
(a)  Pengertian Rukun
(b)  Pengertian Solat
(c)  Pengertian Rukun Solat
(d)  Perkara Rukun Solat
Objektif           : Murid dapat
(1)  Menyebut Pengertian Rukun
(2)  Menyenaraikan rukun solat secara tertib
(3)  Menerangkan perkara rukun  solat
Pengetahuan Sedia Ada : Murid sudah biasa mendirikan solat lima waktu
Konsep                       : Mengenal Rukun Solat
Bahan             : 1. Kad imbasan
  2. Gambar orang melakukan solat
  3. Carta bacaan
 4.Lembaran kerja
Nilai                 : Ketakwaan kepada Allah s.w.t
Kemahiran      : 1. Menyebut Pengertian Rukun
  2. Menyenaraikan rukun solat secara tertib
LANGKAH/MASA
ISI PELAJARAN
AKTIVIT PENGAJARAN PEMBELAJARAN
CATATAN
AKTIVITI GURU
AKTIVITI MURID
Set Induksi
(4 minit)
Rukun Solat
Bersoaljawab tentang gambar orang sedang solat
Murid memberi respon
Menyoal seluruh kelas

Perkembangan
Langkah 1
(5 minit)

Langkah 2
(7 minit)


Langkah 3
(7 minit)
Pengertian Rukun


Pengertian solat dan Rukun Solat


Perkara Rukun Solat
Guru mempamerkan kad imbasan pengertian rukun

Guru menerangkan pengertian solat dan rukun solat

1.Sumbang saran tentang rukun solat
2.Penerangan tentang perkara rukun solat
Murid menyebut pengertian rukun


Murid menyebut pengertian solat dan rukun solat

i.Murid menyebut rukun solat (13 perkara)
ii.Murid menyenaraikan rukun solat di papan hitam
Menyebut secara latih tubi
Penutup
(7 minit)
-Pengertian
  Rukun
-Pengertian solat
-Pengertian
  Rukun Solat
-Perkara
  Rukun Solat
1.Guru mengedarkan soalan kepada setiap kumpulan
2.Guru menyoal murid secara individu, kumpulan dan kelas mengenai:
-Pengertian Rukun
-Pengertian
  Rukun Solat
-Perkara
  Rukun Solat
3.Guru mengedarkn lembaran kerja kepada murid sebagai latihan di rumah
1.Murid berbincang dalam kumpulan
2.Wakil kumpulan membentang hasil perbincangan
3.Murid menjawab secara individu, kumpulan dan kelas
Latihan lisan

Refleksi          : Pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan baik.
  31/35 orang murid dapat menguasai pelajaran yang diajar.
  Guru memberi pemulihan kepada 4 orang murid yang lemah.

0 comments:

Post a Comment