CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM


HARI             : AHAD
TARIKH       : 25 MAC 2012
MASA           : 8.15 – 8.45 PAGI
KELAS          : 1 JAYA
BIL MURID : 27 ORANGBIDANG/TAJUK
Pendidikan Islam / Memahami Rukun Islam


STANDARD KANDUNGAN
2.3 Memahami Rukun Islam


STANDARD PEMBELAJARAN
2.3.1 Menyatakan Pengertian Rukun Islam
2.3.2.Menyatakan Rukun Islam.


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menyebut Pengertian Rukun Islam
2. Menyatakan Rukun Islam


AKTIVITI PENGAJARAN
1. Dimulai Dengan Bacaan Doa Belajar
2. Guru Memperdengarkan Suara Azan Dan Mengaitkan Tajuk Pembelajaran
3. Murid Menyebut Pengertian Rukun Islam Berpandukan Kad Imbasan Dengan Bimbingan Guru.
4. Guru Memaparkan Carta Bacaan Rukun Islam Dan Murid Membaca Dengan Mengikut Guru.
5. Latih Tubi Menyebut Rukun Islam.


BAHAN BANTU MENGAJAR
1. Rakaman Suara Azan (Komputer Riba)
2. Carta Bacaan
3. Kad Imbasan


E.M.K
1. Kreativiti : Berdaya Saing Dan Berani Mencuba
2. Keusahawanan : Bertanggungjawab Menjalankan Tugas.


PENILAIAN P&P : Latihan Lisan


REFLEKSI
0 comments:

Post a Comment